Ольга Покатаева. ВОЛОНТЕРСТВО В ЦЕРКВИ, КАК ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬИХ ЗАПОВЕДЕЙ

Відповідно до законодавства, під волонтерською діяльністю слід розуміти – добровільну, соціально спрямовану, неприбуткову діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської...

Светлана Штангей. ОСОБЕННОСТИ ХРИСТИАНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА В УКРАИНЕ И РОССИИ

Тенденція перетворювати людські судження на Божественні накази робить релігію однією з найнебезпечніших сил у світі», – Джорджія Харкнес, богослов Анотація. Стаття присвячена...

Тезисы монографии «Новейшие образовательные стратегии Иезуитов: рождение глобальной системы обучения», доктор богословия — Валерий Вернер

Монографія доктора богослів’я, історика церкви, релігієзнавця Валерія Вернера є першим синтетичним дослідженням, в якому вивчаються етапи становлення глобальної мережі колегіумів...